Godziny otwarcia – pn-pt: 8:00 – 16:00

Uzyskaj pomoc 502 020 259 (info/przyjęcia), 504 112 030  (info/przyjęcia), (22) 674 74 42 (info)

How can we help you?

Zadzwoń
502020259

Kampania społeczna „Nie skazuj mnie drugi raz”

Czytając ten tekst robisz pierwszy krok do poznania kampanii społecznej „Nie skazuj mnie drugi raz”, która powstała w ramach pracy magisterskiej Anny Tulei z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sursum Corda w Nowym Sączu. Jej najważniejszym celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie roli jaką pełni społeczeostwo w readaptacji byłych więźniów. Ogrom pracy jaki wkłada sam były więzieo oraz instytucje pomagające mu w tym, może zostad łatwo zaprzepaszczony właśnie przez nas samych..

Kampania została objęta patronatem
Portalu Pomocy Postpenitencjarnej codalej.info.

Uruchom wyobraźnię

Wyobraź sobie, że wyjechałeś na jakiś czas ze swojego miasta. Po powrocie do domu zapewne będziesz w stanie dostrzec wiele różnic. Jakiś budynek może zostanie pomalowany, gdzieś coś dobudują. Sklep, w którym dotychczas kupowałeś bułki i mleko, zamieni się w kawiarnię. Zdarzyło Ci się to kiedyś? Co wtedy czułeś?

To teraz wyobraź sobie, że wracasz do swojego miasta, ale po kilku lub kilkunastu latach. Nagle trafiasz do świata, który nabrał zupełnie nieznanego tempa. Ulice, budynki, masz wrażenie, że nawet ludzie zmienili się nie do poznania. Cały świat jest obcy i nie zanosi się, że szybko się w nim odnajdziesz. Co gorsza, nie zanosi się, że ktokolwiek będzie chciał Ci w tym pomóc. Bo przecież jesteś przestępcą. Dopiero co wyszedłeś z więzienia, więc musisz radzić sobie sam.

A teraz odpowiedz sobie na pytanie. Czy właśnie to nie jest kolejną karą, jaka czeka na tych, którzy wyszli z zakładu karnego? Nie skreślaj, szanuj, wspieraj.

Kampania powstała w odpowiedzi na wyniki badao, które wykazały, że nasze społeczeństwo z jednej strony wymaga aby byli skazani po powrocie funkcjonowali w społeczeostwie według norm społecznych, ale z drugiej strony nie jesteśmy skłonni do wsparcia ich w tym procesie. Projekt „Nie skazuj mnie drugi raz” jest prowadzony w ramach pracy magisterskiej, której celem badawczym będzie ponowne zbadanie opinii społecznej w tej materii.

Paradoks tego wszystkiego polega na tym, że wcale nie musimy robid wiele, żeby wiele zmienid. Wystarczy nie skreślad. Nie skreślad jako sąsiada, współpracownika, członka rodziny czy jakiejś wspólnoty.

Problem, który porusza kampania jest ważniejszy niż może się wydawad. Prawdopodobnie każdego dnia idąc do pracy, jadąc autobusem czy spotykając się w restauracji ze znajomymi, mijasz przynajmniej jedną osobę, która odbyła wyrok kary pozbawienia wolności. Przez ostatnie 20 lat zakłady karne i areszty śledcze opuściło ponad 1,5 miliona osób. Co daje średni wynik około 86 tysięcy osób rocznie. Bardzo możliwe, że na swojej drodze zawodowej, szkolnej lub studenckiej spotkałeś takie osoby. Jesteś pewien, że nie zasługują one na drugą szansę?

Szukasz domu opieki?

Zadzwoń 502020259
Zainteresowanych warunkami przyjęcia i ogólnym opisem placówki zapraszamy do kontaktu.
a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved. Powered by Visomedia.pl