Godziny otwarcia – pn-pt: 8:00 – 16:00

Uzyskaj pomoc 502 020 259 (info/przyjęcia), 504 112 030  (info/przyjęcia), (22) 674 74 42 (info)

How can we help you?

Zadzwoń
502020259

Lek potrzebny od zaraz

Fundacja od 01.03. 2012 r. realizuje projekt „Lek potrzebny od zaraz” – wsparcie farmaceutyczne dla pensjonariuszy placówek opiekuńczych i podopiecznych Fundacji „Pomoc Potrzebującym” znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Projekt jest adresowany do 3 grup beneficjentów, znajdujących się pod opieką Fundacji”

pensjonariusze Fundacji – osoby starsze, przebywające w placówkach opiekuńczych naszej organizacji, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej np. bez wsparcia rodziny lub kontynuujące bardzo drogie leczenie (np. nowoczesna terapia nowotworowa)

podopieczni Fundacji – osoby kierowane przez OPS albo zgłaszające się do nas indywidualnie w celu sfinansowania określonego leczenia ze względu na trudną sytuację materialną. Pomoc taka może dotyczyć zarówno wsparcia w zakupie leków recepturowych np. przy typowych schorzeniach dróg oddechowych tzw. sezonowych lub zakupu leków wspomagających długotrwałe i bardzo skomplikowane leczenie. Zdajemy sobie sprawę, że te sytuacje są bardzo różne i czasami zakup antybiotyku dla dziecka może stać się barierą uniemożliwiająca właściwe prowadzenie leczenia. Nie oznacza to zakupu drogich leków, ale zakupu leków po prostu – na które rodziny, ze względu na trudną sytuację materialną po prostu nie stać. Z drugiej strony, mogą to być zakupu autentycznie ratujące życie – drogie specyfiki charakterystyczne dla danego typu choroby i sposobu jej leczenia, zwłaszcza gdy kuracja jest długotrwała.

osadzeni i ich rodziny – osoby odbywające karę pozbawienia wolności, które są zatrudnione w naszych placówkach opiekuńczych i które ze względu na fakt pozbawianie wolności są pozbawione w znacznej mierze ochrony zdrowia gwarantującej np. pełną dyspozycyjność w pracy w trakcie nasilenia zachorowalności infekcyjnej. Jednocześnie ci osadzeni, kierowani przez zakłady penitencjarne, którzy muszą kontynuować leczenie, a zakład karny lub rodzina nie są w stanie pokryć w całości kosztów takiej kuracji. Dotyczy to także rodzin osadzonych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, które szczególnie trudno znoszą rozłąkę z rodzicami, w ich wieku kompletnie niewytłumaczalną.

Cel projektu:

Zasadniczym rezultatem grantu w kontekście opieki nad wszystkimi naszymi podopiecznymi będzie zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa właściwej opieki medycznej i farmakologicznej na poziomie natychmiastowej dostępności do leków w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Biorąc pod uwagę wielkość naszych placówek (90 łóżek w opiece stacjonarnej na placówkę) ryzyko masowych zarażeń czy też infekcji jest bardzo duże.

Możliwość natychmiastowego zakupienia leku w większej ilości zdecydowanie poprawi naszą pewność co do gwarancji zdrowia naszych podopiecznych, a jednocześnie przyczyni się do ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób – także tych sezonowych.

Jednocześnie grant uwolni część środków ponoszonych przez naszą Fundację i pozwoli je zainwestować np. w profilaktykę i leczenie odleżyn (zwłaszcza odleżyn stopnia III i IV), najczęściej spotykanych u pacjentów z przewlekłą chorobą cukrzycową lub w programy np. terapii afazji.

Projekt będzie realizowany od marca do grudnia 2012 r.

Leki będą realizowane w ramach systemu kart Fundacji „Dbam o Zdrowie”. Leki, parafarmaceutyki oraz środki opatrunkowe będą kupowane przez Fundację.

Kwota dofinansowania wyniesie: 50.000,00 zł

Wkład własny Fundacji wyniesie: 40.000,00 zł.

Szukasz domu opieki?

Zadzwoń 502020259
Zainteresowanych warunkami przyjęcia i ogólnym opisem placówki zapraszamy do kontaktu.
a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved. Powered by Visomedia.pl