Godziny otwarcia – pn-pt: 8:00 – 16:00

Uzyskaj pomoc 502 020 259 (info/przyjęcia), 504 112 030  (info/przyjęcia), (22) 674 74 42 (info)

How can we help you?

Zadzwoń
502020259

Image Alt
 > Fundacja

O fundacji

„Pomoc Potrzebującym” Fundacja Pożytku Publicznego

ustanowiona została wolą Fundatorów:

Małgorzaty Kamińskiej oraz Barbary Marczak, aktem notarialnym

z dnia 17 października  2002 roku.

Nasz główny cel:

Uczynić starość godną i piękną

dzięki stałej, systematycznej, kompleksowej oraz wieloaspektowej pomocy i wsparciu osób niesamodzielnych na każdym etapie ich życiazarówno w formie opieki stacjonarnej jak i domowej.

Misja Fundacji:

poprawa jakości życia osób starszych poprzez budowanie spójnego systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Godna opieka nad osoba starszą jest dla nas punktem wyjścia do poszukiwania rozwiązań kompleksowych w tym poszerzania oferty rynku pracy o wykwalifkowaną kadrę gotową wykonywać w pełni profesjonalne usługi opiekuńcze. Poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób wykluczonych i likwidowanie szarej strefy na rynku usług opiekuńczych działamy zarówno w kierunku poprawy jakości świadczenia usług opiekuńczych w Polsce jak i ograniczenia bezrobocia.

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved. Powered by Visomedia.pl