Godziny otwarcia – pn-pt: 8:00 – 16:00

Uzyskaj pomoc 502 020 259 (info/przyjęcia), 504 112 030  (info/przyjęcia), (22) 674 74 42 (info)

How can we help you?

Zadzwoń
502020259

Projekt 'Sprawi, Aktywni. Potrzebni’

„SPRAWNI. AKTYWNI. POTRZEBNI”„Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszych – byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego – członków Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Warszawskiego”.

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych w 2015 r. Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób starszych w zakresie współpracy Miasta st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami określone w Programie „Warszawa Przyjazna Seniorom” na lata 2013-2020, przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013 r. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/438/2015 z dnia 14.10.2015 r.

Działania w projekcie polegały na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć ergoterapii (zajęcia terapii zajęciowej z wykorzystaniem technik manualnych i plastycznych oraz terapii ruchowej i sensorycznej) w okresie 3 miesięcy dla 20 seniorów w wieku 75+ – członków Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Warszawski oraz 20 uczniów w wieku szkolnym w ramach integracji międzypokoleniowej z wykorzystaniem wiedzy, doświadczenia, wspomnień byłych żołnierzy AK. Zadanie za główny cel postawiło:

1. podniesienie aktywności psycho-fizycznej i społeczno-edukacyjnej osób starszych (byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego – członków Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Warszawski) w celu podwyższenia jakości ich życia

2. rozwój poprzez sztukę, animację, podstawy terapii ruchowej jako sposób na spędzanie czasu, ale przede wszystkim przywracanie lub utrzymanie sprawności ruchowej i mentalnej.

Zadanie było realizowane w ramach konkursu ofert na realizację zadania w obszarze działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. W ramach działalności statutowej organizacji działanie to wchodzi w zakres działania pożytku publicznego jakim jest poprawa warunków życia osób starszych, rencistów, emerytów, osób poszkodowanych przez los, niepełnosprawnych, samotnych i ich rodzin.

Zadanie miało na celu:

aktywizację psycho-społeczną, zapobieganie samotności i wykluczeniu osób starszych – byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego – wskutek niemożności opuszczania przez nich miejsca zamieszkania wynikającego z wieku, choroby, ograniczeń ruchowych lub braku opiekuna wspomagającego ich możliwość poruszania się i spotykania z innymi ludźmi (np. praca członków rodziny uniemożliwiającą stała opiekę).

Projekt stał się szansą na wyciągnięcia osób starszych z domu, dzięki czemu nie byli skazywani na samotność, ale mobilizowani do wspólnej aktywności społecznej i fizycznej.

Dla wielu z nich była to szansa na podniesienie jakości życia: poprzez

1. zapewnienie w projekcie ciepłego posiłku w trakcie 4 dni spotkań warsztatowych


2. podniesienie sprawności fizycznej (zajęcia kinezyterapii dostosowane do potrzeb osób starszych z wykorzystaniem choreoterapii),


3. podniesienie sprawności mentalnej i społecznej (zajęcia ogólnorozwojowe i spotkania z ciekawymi ludźmi)


4. rozwiązywanie doraźnych problemów psychofizycznych związanych np. ze starzeniem się, samotnością lub postępującymi dysfunkcjami psycho-fizycznymi (psycholog).

Warsztaty odbywały się przy wsparciu naszych wolontariuszy oraz młodzieży ze szkoły specjalnej przy ul. Bartniczej, która pracowała w projekcie w ramach wolontariatu międzypokoleniowego.

W projekcie wzięło udział 60 osób (planowano 40) w tym:

1. 40 byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego w wieku 75+ zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy,


2. 20 osób młodych w wieku szkolnym i gimnazjalnym (integracja międzypokoleniowa) oraz 8 pensjonariuszy placówek opiekuńczych Fundacji (integracja wewnątrzpokoleniowa).

Sposób organizacji warsztatów:

1 grupa po 20 osób (przy obecności minimum 80% grupy – 16 osób – biorąc pod uwagę stan zdrowia i ogólne samopoczucie umożliwiające wzięcie udział w projekcie) dla ergoterapii,


2 grupy x 10 osób – dla zajęć ogólnorozwojowych z elementami kinezyterapii i choreoterapii.


3 grupa – ruchoma – 30 osób uczestniczących w zajęciach integracyjnych (spotkania kulturalno-edukacyjne) realizowane w Fundacji (występy artystyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi).

Wielkość grupy była podyktowana względami edukacyjnymi i realnym efektem terapeutycznym jaki chcieliśmy osiągnąć. Ponieważ w większości przypadków beneficjenci były to osoby z różnymi formami dysfunkcji psycho-fizycznych (poruszanie się o kulach, wózki inwalidzkie, ograniczenia umysłowe spowodowane chorobami psychosomatycznymi), niezbędne było takie ograniczenie grupy, aby trener przy wsparciu wolontariuszy mógł realnie pracować z każdym uczestnikiem – kontrolując jakoś wykonanej pracy i postępy. Realny poziom uczestnictwa w grupie wynosił od 20 do 22 osób. Zadanie zakładało uczestnictwo na minimum 80% poziomie aktywnej obecności (16 osób) osób w wieku emerytalnym zarówno kobiet jak i mężczyzn o zbliżonym stopniu schorzeń ogólnych. Transport na zajęcia zapewniła Fundacja (mini autobus na 21 osób) + minibusy do przewozu wózków inwalidzkich.

Zajęcia ergoterapii

W ramach warsztatów edukacyjno-artystycznych były realizowane w trybie 3/4 godzinnym 3 x w tygodniu = 24 godziny miesięcznie, 72 godziny w projekcie. Wynikało to z możliwości percepcyjnych i uzyskania oczekiwanego stopnia skupienia u pensjonariuszy.

Zajęcia ogólnorozwojowe

Z elementami kinezyterapii prowadzone były 2 x w tygodniu przez 2 godziny = 16 godzin miesięcznie, 48 godzin w projekcie.

W projekcie zrealizowaliśmy: 195 godzin wsparcia (ergoterapia, kinezyterapia, wsparcie psychologa, spotkania z ciekawymi ludźmi o charakterze otwartym – integracja wewnątrzpokoleniowa, spotkania międzypokoleniowe z udziałem młodzieży).

Zajęcia odbywały się pod okiem wykwalifikowanych trenerów posiadających doświadczenie z pracą z osobami starszymi z wykorzystaniem różnych technik artystycznych, wpływających na rozwój sensoryczny. Zajęcia z ogólnorozwojowe odbywały się pod okiem profesjonalnych rehabilitantów ze specjalności kinezyterapii, którzy na stałe współpracują z Fundacją.

Metodyka zajęć

Zajęcia były realizowane w myśl zasady: „Ciekawie, wszechstronnie, grupowo”.

25.01.2016 r. Koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej

25 stycznia 2016 r. w placówce Fundacji przy ul. Oliwskiej 5, z koncertem wystąpiła Warszawska Orkiestra Sentymentalna, zespół rozsmakowany w dawnych melodiach Warszawy (i nie tylko) kontynuujący tradycję rewiowych wykonań utworów tanecznych i sentymentalnych.

Warszawska Orkiestra Sentymentalna to grupa siedmiu osób, które połączyła pasja do muzyki oraz miłość do miejskiego folkloru. Ni pensjonariusze mieli okazję usłyszeć znane przeboje przedwojennej Warszawy, między innymi „Warszawa da się lubić”, „Bal na Gnojnej”, „Nikodem” z repertuaru Mieczysława Fogga, Adama Astona, Stanisława Grzesiuka, a także oryginalne utwory zespołu, utrzymane w klimacie.

Jak na prawdziwą orkiestrę przystało, oprócz barwnych głosów w ich wykonaniach można było usłyszeć między innymi akordeon, klarnet, kontrabas, wibrafon czy mandolinę. W połączeniu daje to niesamowicie bogate brzmienie, które sprawia, że nogi same rwą się do tańca. A muzyka tańcom sprzyja, bo grane utwory to polki, foxtroty, walczyki i tanga. Starszym pokoleniom dają możliwość powrotu do dawnych melodii.

Choć grają od niedawna, już zostali wyróżnieni na 18 edycji konkursu Polskiego Radia „Nowa Tradycja”. Doceniono zespół za „stylowość wykonania”. Obecnie trwają prace nad ich debiutancką płytą, która ukarze się wiosną tego roku.

Działanie zrealizowane w ramach projektu „SPRAWNI. AKTYWNI. POTRZEBNI” „Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszych – byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego – członków Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Warszawskiego” – dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych w 2015 r.  Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób starszych w zakresie współpracy Miasta st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami określone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013 r. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/438/2015 z dnia 14.10.2015 r.

20.01.2016 r. Koncert Chóru „LA MUSICA” z Domu Kultury. Śródmieście w repertuarze kolęd i pastorałek

20 stycznia 2016 r.  w placówce Fundacji „Pomoc – potrzebującym” przy ul. Oliwskiej 5, wystąpił Chór La Musica z koncertem Kolęd i Pastorałek. Chór  La Musica powstał w 2008 roku w ramach akcji „Warszawa Przyjazna Seniorom”. Od tego czasu opracował dość pokaźny repertuar – składający się z pieśni patriotycznych, ludowych, kolęd i piosenek o Warszawie – podczas regularnych prób odbywających się w Domu Kultury Śródmieście, pod opieką dyrygentki Barbary Wasilewskiej i akompaniatorki Joanny Gonery.

Działanie zrealizowane w ramach projektu „SPRAWNI. AKTYWNI. POTRZEBNI” „Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszych – byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego – członków Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Warszawskiego” – dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych w 2015 r.  Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób starszych w zakresie współpracy Miasta st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami określone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013 r. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/438/2015 z dnia 14.10.2015 r.

16.12.2015 r. Koncert zespołu BENE.

W dniu 16.12.2015 r. w placówce przy ul. Oliwskiej 5 odbył się koncert zespołu BENE. Śmiało możemy powiedzieć, że zespół to BENE to nasi przyjaciele, ktyórzy wnoszą do naszej organizacji powiew optymizmu i radość zaklętą w piosence i muzyce. Są lekiem na całe zło i pocieszeniem w chwilach trudnych. 

Zespół BENE koncertował na wielu estradach Europy, Azji i Ameryki. Po koncercie w Wiedeńskiej Staatsoper z żoną Jana Kiepury Matą Eghert, nazwano ich Zespołem  BENE – dobrze! Grają muzykę włoską, hiszpańską, grecką, polską, rosyjską, węgierską i yidish. Zespół od lat tworzą ci sami profesjonalni artyści dla których muzyka to pasja i całe życie. Grają klasycznie i popowo. Potrafią oczarować publiczność filharmonii i bywalców dyskotek. Koncertowali  dla królów, prezydentów, i dla zwykłych, przypadkowych słuchaczy, którym muzyka pozwala zapomnieć o codziennych troskach i problemach. Rozśpiewują swoją publiczność nie odpuszczają nikomu, nawet tak wielkim ludziom, jak Jan Paweł II. Śpiewali z nimi Michael Jackson, wspaniała Vanessa Mae i król tenorów Luciano Pavarotti, który powiedział o nich: „Zespół „BENE” swoim występem udowodnił, że nawet w miejscach, gdzie na co dzień trudno coś dobrego zorganizować, można profesjonalizmem, temperamentem i miłością do sztuki stworzyć atmosferę wielkiego święta”.

Tak było i tym razem. Krzysztof – lider zespołu – zaprosił nas w muzyczną poodróż pod kolędach świata, ze szczególnym uwzględnieniem polskich kolęd i pastorałek. Swoim śpiewem i energetycznym, ale pełnym pasji i wzruszeń wykonaniem zachęcił wszystkich do wspólnego kolędowania. W koncercie wzięli udział przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Warszawskiego uczestnicy projektu dofinansowanego przez miasto st. Warszawa.

Koncert zakończyło wspólne kolędowanie po pokojach naszych pensjonariuszy tych, którzy ze wzgleu na stan zdrowia nie mogli uczesnticzyć w koncercie. Na wszystkich czekał drobny słodki poczęstunek po koncercie.

KrzysztofIe, Beato – DZIEKUJEMY za koncert i MOC wzruszeń których byliśmy udziałem dzięki waszemu zaangażowaniu i sercu jakie wkładacie w swoja pracę.

Działanie zrealizowane w ramach projektu „SPRAWNI. AKTYWNI. POTRZEBNI”„Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszych – byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego – członków Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Warszawskiego” – dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych w 2015 r.  Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób starszych w zakresie współpracy Miasta st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami określone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013 r. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/438/2015 z dnia 14.10.2015 r.

10.12.2015 r. Występ Chóru Armii Krajowej „Nowogródzkie Orły”

W dniu 10.12.2015 r. w placówce przy ul. Oliwskiej 5 wystąpił Chór Armii Krajowej Nowogródzkie Orły. Chór powstał w 1986 r. Został założony przez porucznika Wacława Fiszera – pseudonim Myśliwy… byłego żołnierza AK 1 kompanii VIII batalionu 77 pułku piechoty Bohdanka. Porucznik Fiszer urodził się i wychował w okolicach Nowogródka. Początkowo członkami chóru byli kombatanci byli żołnierze AK zrzeszeni w kole przy b. Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Podstawowym celem chóru było odnawianie i utrwalanie patriotyzmu poprzez przypominanie społeczeństwu polskich pieśni historycznej i wojskowej. We wrześniu 2005 r. por. Fiszer zmarł w wieku lat 79. Po jego śmierci kierownictwo chóru przejęła Beata Nowicka. Chór koncertował za granicą w Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii, Włoszech, Białorusi, Ukrainie i Rosji. Jest laureatem wielu konkursów muzyki chóralnej.

Chór wystąpił u nas z wiązanką pieśni patruiotycznych i kolędami przygotowanymi… na wojskową nutę. W chórze występują także osoby, które znamy z występów w innych chórach warszawskich takich jak: Sonorki i Surma.

W koncercie uczesnticzyli członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Warszawskiego, którzy biorą udział w projekcie realizowanym przez naszą fundację dzięki dofinansowaniu miasta st. Warszawy.

Działanie zrealizowane w ramach projektu „SPRAWNI. AKTYWNI. POTRZEBNI”„Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszych – byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego – członków Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Warszawskiego” – dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych w 2015 r. Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób starszych w zakresie współpracy Miasta st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami określone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013 r. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/438/2015 z dnia 14.10.2015 r.

02.10.2015 r. Koncert operetkowy „Muzyczny czar operetki

W dniu 02.10.2015 r. w płacówce przy ul. Oliwskiej 5 odbył się uroczysty koncert operetkowy „Muzyczny Czar Operetki” w którym wystąpili znani, cenieni, wspaniali artyści scen operetkowych w Polsce: Pani Aleksandra KLIMCZAK- sopran, Pan Krzysztof CIUPIŃSKI-ŚWIĄTEK – tenor, Pan Andzej SEROCZYŃSKI – fortepian.

Aleksandra KLIMCZAK W październiku 2013 uzyskała tytuł magistra sztuki, kończąc z wyróżnieniem studia na Wydziale Wokalnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie Anny Radziejewskiej. Podczas nauki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, śpiewała w realizacjach scenicznych spektakli, przy których współpracowała między innymi z reżyserami Janem Młodawskim i Natalią Babińską oraz kompozytorką Weroniką Ratusińską. Stale współpracuje z młodymi reżyserami w ramach Instytutu Opery. Występuje na licznych koncertach w repertuarze operowym i operetkowym, jak również oratoryjno-kantatowym. Od września 2014 współpracuje z Filharmonią Narodową w Warszawie.

Krzysztof CIUPIŃSKI-ŚWIĄTEK – tenor. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Urodzony w Warszawie. Współpracuje m.in. z Operetką Warszawską im. Jana Kiepury, Filharmonią Narodową, Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego oraz agencjami impresaryjnymi w kraju i zagranicą. Od 2012 roku jako jedyny Polak współtworzy międzynarodową grupę artystyczną The 12 Tenors, z którą zaśpiewał setki koncertów w Europie i Chinach. Jeden z najlepszych głosów tenorowych w Polsce. Zaliczany do czołówki śpiewaków młodego pokolenia.

W repertuarze koncertu znalazły się znane, popularne i znamienite utwory operowe, operetkowe i musicalowe. Artyści w jedyny dla siebie sposób z gracją, wdziękiem i profesjonalizmem tworzyli sceny aktorskie – prezentując poszczególe utwory. Prawie każdy z nich wywoływał interakcję z widownią wywołując uśmiech, oklaski, śmiech czy zachętę do wspólnego tańca. Byliśmy pełni podziwu dla kunsztu wokalnego artystów i niesamowitych głosów, o których skali jeszcze długo rozmawiano w kuluarach spotkania.

Po raz kolejny wszyscy obecni stali się uczestnikami prawdziwej uczty muzycznej.

W spotkaniu uczestniczyli seniorzy ze Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Warszawskiego, byłych Powstańców Warszawskich. Grupa w liczbie 20osób będzie brała udział w projekcie dofinansowywanym przez m.st. Warszawa „Sprawni. Aktywni. Potrzebni” dedykowany byłym powstańcom warszawskim pzoostającym poza systememn wsparcia opieki społecznej.

Działanie realizowane w ramach projektu „SPRAWNI. AKTYWNI. POTRZEBNI”„Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszych – byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego – członków Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Warszawskiego” – dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych w 2015 r. Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób starszych w zakresie współpracy Miasta st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami określone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013 r. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/438/2015 z dnia 14.10.2015 r.

Szukasz domu opieki?

Zadzwoń 502020259
Zainteresowanych warunkami przyjęcia i ogólnym opisem placówki zapraszamy do kontaktu.
a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved. Powered by Visomedia.pl