Godziny otwarcia – pn-pt: 8:00 – 16:00

Uzyskaj pomoc 502 020 259 (info/przyjęcia), 504 112 030  (info/przyjęcia), (22) 674 74 42 (info)

How can we help you?

Zadzwoń
502020259

 > Dom opieki  > Jak opiekować się osobą starszą
Jak opiekować się osobą starszą?

Jak opiekować się osobą starszą

Jak opiekować się osobą starszą

Osoby starsze muszą być pod opieką z wielu powodów. Choroba w podeszłym wieku, poważny zabieg chirurgiczny lub problemy z podstawowymi czynnościami. W każdym z powyższych przypadków wymagana jest staranna dbałość o higienę i komfort. Jak opiekować się osobą starszą? Sposoby poznasz poniżej!

Jakie są potrzeby ludzi starszych?

Stały wzrost populacji osób starszych jest widoczny nie tylko w prognozie populacyjnej, ale także w rzeczywistości. Z wiekiem liczba osób, które działają samodzielnie, będzie się zmniejszać. Pamiętając o tym, powinniśmy w sposób szczególny zadbać o każdą bliską nam osobę.

Jak opiekować się osobą starszą?

Jak opiekować się osobą starszą

Jakie są najpilniejsze potrzeby ludzi starszych?

  • Potrzeba uznania – wyraża się poprzez udział w zajęciach związanych z rodzinnymi lub społecznymi formami działań społecznych.
  • Potrzeba niezależności – inaczej mówiąc, jaki jest stopień samodzielności osoby starszej.
  • Potrzeba towarzystwa – zaspokojenie jej następuję poprzez kontakt z rodziną czy przynależność do jakiegoś środowiska.

Jakie są podstawowe modele opieki nad osobami starszymi?

Hospitalizacja w domu

Hospitalizacja domowa to aktywne leczenie wykonywane przez pielęgniarki w domach, w których mieszkają osoby starsze. Należy podkreślić, że tylko wtedy, gdy stan pacjenta wymaga skierowania do szpitala, lekarz może polecić i przeprowadzić hospitalizację domową. Celem tej opieki jest skrócenie czasu hospitalizacji szpitalnej i jak najszybsze zwolnienie pacjenta do domu.

Szpital geriatryczny

Placówki te świadczą głównie usługi medyczne na poziomie konsultacji lekarskiej, lecznictwa pielęgniarskiego, terapii zajęciowej, rehabilitacji i logopedii. Priorytetowym celem szpitala dla osób starszych jest przywrócenie osobom starszym zdolności i zdrowia do normalnego funkcjonowania w środowisku.

Dom opieki

Domy opieki (publiczne lub prywatne) zapewniają profesjonalne całodobowe wsparcie dla osób wymagających regularnej opieki. Ze względu na swoje funkcje ośrodki te dzielą się na:

• Dom seniora – w celu zapewnienia niezbędnej pomocy zdrowym starszym osobom,

• Domy dla przewlekle chorych pacjentów – pracowników przygotowane do radzenia sobie z poważnymi zaburzeniami zachowania spowodowanymi demencją,

• Domy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.

Kto powinien skorzystać z opieki ośrodka?

Osoby starsze rzadko mogą bezpiecznie pozostać same w domu. Na pewno czułaby się wtedy komfortowo, ale nie możemy mówić, że jeśli opiekun zdecyduje się na wybór domu opieki, to ze względu na jego własną wygodę lub egoizm. Osoby w podeszłym wieku zwłaszcza z chorobą Alzheimera zachowują się nieprawidłowo, często nie mogą się poruszać w końcowym stadium choroby i wymagają regularnej opieki. Codzienna pielęgnacja, rehabilitacja, leczenie odleżyn czy karmienie sondami wymaga heroicznego wysiłku okolicznych osób. W takim przypadku warto zwrócić się o profesjonalną pomoc do profesjonalnego ośrodka, którego głównym zadaniem jest kompleksowa opieka nad osobami starszymi.

Dlaczego dom opieki to dobry pomysł?

Wiele osób starszych potrzebuje całodobowego wsparcia i opieki. Dlatego też możliwa jest kompleksowa opieka nad osobami starszymi w domach opieki. Ważne jest, aby personel pielęgniarski zatrudniony w domach opieki dla osób starszych posiadał kwalifikacje do opieki nad osobami starszymi. Ponadto dobre prywatne domy opieki mogą również zapewniać stałe usługi medyczne. Opieka nad osobami starszymi obejmuje badania lekarskie, przeprowadzanie odpowiednich kontroli oraz monitorowanie stosowania leków przez osoby starsze. Domy opieki zapewniają osobom starszym stały kontakt z innymi ludźmi podczas spacerów, gier i swobodnych rozmów. Wspólne towarzystwo nie tylko poprawia ich sprawność umysłową, ale także poprawia ich szczęście.

Jak opiekować się osobą starszą?

Niewątpliwie prywatne domy opieki zwykle zapewniają lepsze usługi. Dom Pomocy Społecznej Oliwska nie tylko zapewnia stałą pomoc osobom starszym, ale także tworzy niezależną przestrzeń dla każdego mieszkańca. To bardzo ważne – stworzyć miejsce, w którym starsi ludzie czują się najbardziej akceptowani i potrzebni. Terapia zajęciowa w naszym ośrodku pomaga wzmocnić pewność siebie i budować wewnętrzną wartość. Wszystko to jest niezbędne dla dobrego samopoczucia osób starszych.

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved. Powered by Visomedia.pl